Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Lê Lợi, Vinh 0973 860 345 | 0911 462 682