Đại diện trường cũng chia sẻ sẽ có công văn cụ thể mời công an vào điều tra, làm rõ.