Cung cấp lao động phổ thông ,nhân viên bán hàng,giao hàng ,phục vụ nhà hàng tại Vinh : 0911.462.682