Cung cấp dịch vụ chăm sóc và phục vụ cho trẻ em tại Lê Mao (phường) TP Vinh