Container lợi dụng dịch, đường vắng, đêm khuya đột kích vô đường cấm chắc là để né chốt và cái kết