Công ty diệt mối, Diệt côn trùng tận gốc tại vinh Nghệ An