CÔNG TY CUNG CẤP GIÚP VIỆC ,LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ĐÁNG TIN CẬY TẠI VINH : 0911.462.682