Công nhân công ty DỊCH VỤ 5S đang diệt mối tại số nhà 125 đường Lê Lợi -p Quang Trung-tp Vinh