Côn trùng gây hại, vốn là một hiểm họa khôn lường đối với sự phát triển kinh tế xã hội