Chuyên phun thuốc diệt Muỗi – Diệt Ruồi, Diệt Kiến – Diệt Gián tại Hưng Phúc (phường) TP Vinh