Chuyên phun thuốc diệt Muỗi – Diệt Ruồi, Diệt Kiến – Diệt Gián tại Hưng Đông TP Vinh