Chồng bắt Ƅán nhà gỗ vì mối để chữa Ƅệṅh cҺo anh trai: Cãi thì ly hôn, thà Ƅỏ vợ chứ không bỏ anh