Ca sĩ Thủy Tiên mang thai, người trong cuộc chính thức lên tiếng có phải là sự thật