Bà Phương Hằng: “Tại sao ‘Tịnh thất Bồng Lai’ xoá tài khoản quyên góp?”