1 buổi làm việc tại số nhà 102-đường Lê lợi của nhân viên công ty 5s