Công ty Dịch vụ 5S – Dịch vụ diệt mối tận gốc tại Lê Mao (phường) TP Vinh