Chuyển nhà tại VinhL Lê Lợi (phường thuộc thành phố Vinh)